Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov - Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov - Obchodné podmienky

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len "OÚ").

 

Správcom vašich osobných údajov je:

Bikerswear Europe spol. s.r.o., 1. Mája 525, Borský Svätý Jur, IČO: 47 593 962 , zapísanou v

Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 33672/T, (ďalej len prevádzkovateľ)

 

Kontaktné údaje správcu:

Bikerswear Europe spol. s.r.o., 1. Mája 525, Borský Svätý Jur, IČO: 47 593 962 , zapísanou v

Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 33672/T

e – mail: admin@motoscena.sk

Kontakt: +421 908 778 367

 

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá.

OÚ spracúvame v zmysle nasledujúcich podmienok:

 

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ v internetovom obchode www.motozona.eu poskytujete svoj súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č.18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

 

2 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

 

Ak ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely:

 

2.1 E-shop – k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu,

prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti

súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom obchodu www.motozona.eu  medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Pre vybavenie objednávky ste nám poskytli údaje meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.

Na váš e-mail, budú zaslané informácie ako potvrdenie objednávky a priebežne informácie

o stave Vašej objednávky.

 

Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA), spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho) (bod. 2. 1) t. j. ide o zmluvnú požiadavku.

 

 

2.2 Marketing – na marketingové účely, ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi a to odkliknutím príslušného polia so súhlasom na spracovanie osobných údajov na marketingové účely. Pod marketingovými účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters, informácie o produktoch a novinkách. Marketingové informácie sú možné zasielať len registrovaným zákazníkom.

Ak, si zákazník neželá naďalej dostávať tieto ponuky, napíše nám na email:admin@motoscena.sk a my ho z newslettra odhlásime resp. vymažeme.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6/1/a GDPR a ZÁKONA).

 

 

3 REGISTRÁCIA

Kupujúci má možnosť sa na eshope www.motozona.eu registrovať.

Kupujúcemu je však umožnené nakupovať aj bez registrácie.

V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše OÚ budeme spracúvať takto:

Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ, ako aj nastavenie zasielania newslettra. Prosíme Vás,chráňte svoje heslo, nakoľko prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla a následné zneužitie Vašich údajov. Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať, prípadne požiadať emailom odoslaným na : admin@motoscena.sk o výmaz a my ho vymažeme.

Nakupovať na www.motozona.eu môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný zákazník, teda ako hosť.

 

 

4 TRETIE STRANY

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám.

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Golemos s.r.o. (prevádzkovateľ

ehsopového systému Eshop-rychlo), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), *Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), Slovenská pošta (prepravca zásielok), Česká pošta (prepravca zásielok).

OÚ kupujúceho sú spracovávané, len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas bližšie uvedený v ods. 6. Doba spracúvania.

 

* Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.

Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu.

Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás.

Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely.

Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom.

V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

5 MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. E-shop www.motozona.eu nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ nespracováva OÚ osôb mladších ako 16 rokov. Pri každom registrovaní/prihlásení, prevádzkovateľ žiada čestné prehlásenie kupujúceho.

Tento e-shop nie je určený na nákup mladších ako 16 rokov.

 

 

6 DOBA SPRACÚVANIA

Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov odo dňa udelenia súhlasu v zmysle týchto podmienok až po dobu 10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy ods. 2.1. (týka sa to účtovných dokladov – faktúry).

Pri neregistrovaných kupujúcich sa osobné údaje z objednávky vymažú z administratívneho systému e-shopu platformy po dvoch rokoch od uskutočnenia objednávky, avšak osobné údaje uvedené na faktúre potrebujeme k archivácií účtovných dokladov.

Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 3 rokov pri splnení účelu marketingových aktivít ods. 2.2.

 

 

7 PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nevyužíva žiadne služby tretích krajín, OU teda niesu poskytované tretím stranám z týchto krajín.

 

8 AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame systém Google Adwords. Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

 

9 IP ADRESA

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

 

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

• IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia

spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).

• statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať

za osobné údaje.

• dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ

 

online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory

považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

 

10. BEZPEČNY PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 

V prípade, ak ste i registrovaný na našej stránke www.motozona.eu prístup k vášmu kontu máte iba vy, preto dbajte aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

 

 

11 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (kupujúceho)

Kupujúci má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

• Právo na opravu.

Kupujúci má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 

• Právo na výmaz.

Kupujúci má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

• OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,

 

• dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel, alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis

• dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa (§ 27 ods. 1 návrh zákona) aneprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa (§ 27 ods. 1 návrh zákona) týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,

• OÚ sa spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 

• Právo na prenosnosť údajov.

Kupujúci má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 

- sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

  • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

• Právo namietať

Kupujúci má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Kupujúci svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

• Odvolanie súhlasu

Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnost informovaný. Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

 

• Právo na prístup k informáciám.

Kupujúci má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, kupujúci má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

• účele spracúvania OÚ

 

• kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ,ako Meno, Priezvisko, adresa, telefónny kontakt a email. Prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ

 

• identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné

 

• dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

• práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ

 

• práve podať návrh na začatie konania

 

• zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho

 

• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe,

ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre kupujúceho.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od

doručenia tejto žiadosti.Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

 

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré kupujúci požiada, môže prevádzkovateľ účtovať

primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ kupujúceho spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kupujúceho verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétneho

kupujúceho. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

 

• Právo podať návrh na začatie konania kupujúcim.

Kupujúci môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

 

Vzor návrhu bude zverejnený na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov,

Hraničná 12, 820 02 ,Bratislava.

Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

12 COOKIES

 

12.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

12.2 Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu.

Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

 

12.3 Druhy cookies.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby,

prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na eshope www.motozona.eu môžu byť použité dočasné a trvalé cookies.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

• Základné súbory cookies:

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby.

Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod.

Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok a vášho nákupu.

 

• Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu.

Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok a vášho nákupu.

 

• Súbory cookies tretích strán

Na eshope www.motozona.eu sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok.

Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole nášho eshopu www.motozona.eu 

Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook.

To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán.

 

Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

 

12.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na www.motozona.eu  používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači.

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

 

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné

zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

 

Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

 

13 MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

 

Kontaktné údaje správcu:

Kontaktné údaje: e – mail: admin@motoscena.sk 

tel. kontakt: +421908778367

 

14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

 

 

Ochrana osobných údajov - Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov - Obchodné podmienky

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len "OÚ").

 

Správcom vašich osobných údajov je:

Bikerswear Europe spol. s.r.o., 1. Mája 525, Borský Svätý Jur, IČO: 47 593 962 , zapísanou v

Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 33672/T, (ďalej len prevádzkovateľ)

 

Kontaktné údaje správcu:

Bikerswear Europe spol. s.r.o., 1. Mája 525, Borský Svätý Jur, IČO: 47 593 962 , zapísanou v

Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 33672/T

e – mail: admin@motoscena.sk

Kontakt: +421 908 778 367

 

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá.

OÚ spracúvame v zmysle nasledujúcich podmienok:

 

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ v internetovom obchode www.motozona.eu poskytujete svoj súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č.18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

 

2 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

 

Ak ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely:

 

2.1 E-shop – k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu,

prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti

súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom obchodu www.motozona.eu  medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Pre vybavenie objednávky ste nám poskytli údaje meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.

Na váš e-mail, budú zaslané informácie ako potvrdenie objednávky a priebežne informácie

o stave Vašej objednávky.

 

Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA), spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho) (bod. 2. 1) t. j. ide o zmluvnú požiadavku.

 

 

2.2 Marketing – na marketingové účely, ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi a to odkliknutím príslušného polia so súhlasom na spracovanie osobných údajov na marketingové účely. Pod marketingovými účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters, informácie o produktoch a novinkách. Marketingové informácie sú možné zasielať len registrovaným zákazníkom.

Ak, si zákazník neželá naďalej dostávať tieto ponuky, napíše nám na email:admin@motoscena.sk a my ho z newslettra odhlásime resp. vymažeme.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6/1/a GDPR a ZÁKONA).

 

 

3 REGISTRÁCIA

Kupujúci má možnosť sa na eshope www.motozona.eu registrovať.

Kupujúcemu je však umožnené nakupovať aj bez registrácie.

V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše OÚ budeme spracúvať takto:

Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ, ako aj nastavenie zasielania newslettra. Prosíme Vás,chráňte svoje heslo, nakoľko prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla a následné zneužitie Vašich údajov. Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať, prípadne požiadať emailom odoslaným na : admin@motoscena.sk o výmaz a my ho vymažeme.

Nakupovať na www.motozona.eu môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný zákazník, teda ako hosť.

 

 

4 TRETIE STRANY

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám.

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Golemos s.r.o. (prevádzkovateľ

ehsopového systému Eshop-rychlo), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), *Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), Slovenská pošta (prepravca zásielok), Česká pošta (prepravca zásielok).

OÚ kupujúceho sú spracovávané, len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas bližšie uvedený v ods. 6. Doba spracúvania.

 

* Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.

Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu.

Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás.

Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely.

Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom.

V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

5 MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. E-shop www.motozona.eu nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ nespracováva OÚ osôb mladších ako 16 rokov. Pri každom registrovaní/prihlásení, prevádzkovateľ žiada čestné prehlásenie kupujúceho.

Tento e-shop nie je určený na nákup mladších ako 16 rokov.

 

 

6 DOBA SPRACÚVANIA

Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov odo dňa udelenia súhlasu v zmysle týchto podmienok až po dobu 10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy ods. 2.1. (týka sa to účtovných dokladov – faktúry).

Pri neregistrovaných kupujúcich sa osobné údaje z objednávky vymažú z administratívneho systému e-shopu platformy po dvoch rokoch od uskutočnenia objednávky, avšak osobné údaje uvedené na faktúre potrebujeme k archivácií účtovných dokladov.

Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 3 rokov pri splnení účelu marketingových aktivít ods. 2.2.

 

 

7 PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nevyužíva žiadne služby tretích krajín, OU teda niesu poskytované tretím stranám z týchto krajín.

 

8 AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame systém Google Adwords. Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

 

9 IP ADRESA

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

 

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

• IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia

spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).

• statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať

za osobné údaje.

• dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ

 

online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory

považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

 

10. BEZPEČNY PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 

V prípade, ak ste i registrovaný na našej stránke www.motozona.eu prístup k vášmu kontu máte iba vy, preto dbajte aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

 

 

11 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (kupujúceho)

Kupujúci má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

• Právo na opravu.

Kupujúci má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 

• Právo na výmaz.

Kupujúci má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

• OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,

 

• dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel, alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis

• dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa (§ 27 ods. 1 návrh zákona) aneprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa (§ 27 ods. 1 návrh zákona) týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,

• OÚ sa spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 

• Právo na prenosnosť údajov.

Kupujúci má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 

- sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

  • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

• Právo namietať

Kupujúci má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Kupujúci svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

• Odvolanie súhlasu

Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnost informovaný. Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

 

• Právo na prístup k informáciám.

Kupujúci má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, kupujúci má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

• účele spracúvania OÚ

 

• kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ,ako Meno, Priezvisko, adresa, telefónny kontakt a email. Prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ

 

• identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné

 

• dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

• práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ

 

• práve podať návrh na začatie konania

 

• zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho

 

• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe,

ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre kupujúceho.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od

doručenia tejto žiadosti.Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

 

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré kupujúci požiada, môže prevádzkovateľ účtovať

primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ kupujúceho spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kupujúceho verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétneho

kupujúceho. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

 

• Právo podať návrh na začatie konania kupujúcim.

Kupujúci môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

 

Vzor návrhu bude zverejnený na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov,

Hraničná 12, 820 02 ,Bratislava.

Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

12 COOKIES

 

12.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

12.2 Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu.

Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

 

12.3 Druhy cookies.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby,

prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na eshope www.motozona.eu môžu byť použité dočasné a trvalé cookies.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

• Základné súbory cookies:

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby.

Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod.

Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok a vášho nákupu.

 

• Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu.

Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok a vášho nákupu.

 

• Súbory cookies tretích strán

Na eshope www.motozona.eu sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok.

Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole nášho eshopu www.motozona.eu 

Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook.

To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán.

 

Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

 

12.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na www.motozona.eu  používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači.

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

 

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné

zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

 

Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

 

13 MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

 

Kontaktné údaje správcu:

Kontaktné údaje: e – mail: admin@motoscena.sk 

tel. kontakt: +421908778367

 

14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

 

 

Obchodné podmienky

Obchodné, reklamačné podmienky a spracovanie osobných údajov

 

 

1. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy na diaľku

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou 

Bikerswear Europe spol. s.r.o., so sídlom 1. Mája 525, Borský Svätý Jur, 90879, IČO: 475 939 62, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 33672/T(ďalej ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.motozona.eu1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.

1.3 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:
- identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo),
- špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),
- cena a spôsob platby za tovar,
- miesto a spôsob dodania tovaru.
Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

1.4 Odoslaním objednávky kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope.

K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.


2. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

2.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a/alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napríklad ak ide o tričko bez potlačeného motívu). Štrnásťdňová lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačne informovať, a to buď telefonicky (tel: +421908778367), alebo e-mailom (e-mailová adresa admin@motoscena.sk),  alebo listom zaslaným poštou (adresa: Bikerswear Europe spol. s.r.o., 1. Mája 525, Borský Svätý Jur, 90879).

Ak zákazník posiela odstúpenie od zmluvy emailovou poštou, alebo listom, je nutné uviesť číslo objednávky na ktorú sa storno vzťahuje.

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.


2.2 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou,prípadne dokladom z ERP).

Tovar je potrebné zaslať späť, alebo priniesť osobne na adresu: Bikerswear Europe, spol. s.r.o., 1. Mája 525, Borský Svätý Jur v priebehu 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že kupujúci tovar odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.

2.3 V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci.

Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. 

2.4 Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy:


-ak tovar, ktorý si objednal napríklad tričká, mikiny či iný textil a doplnky s osobnými textami alebo motívmi bol určený osobitne pre jedného zákazníka teda kupujúceho.

Napríklad obsahoval fotografie kupujúceho, alebo bol špecifický pre tieto potreby upravený.


3. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

3.1 Spôsob dodania tovaru je
- prostredníctvom Slovenskej pošty

- prostredníctvom Českej pošty

- osobný odber na prevádzke v Borskom Svätom Jure na adrese: Bikerswear Europe spol. s.r.o., 1. Mája 525, Borský Svätý Jur( po vyhotovení tovaru a osobitej dohode vo vopred dohodnutý čas)

3.2 Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci.

3.3 Cena balného a dopravy v rámci územia SR je:
a) pri objednávke tovaru v hodnote do 90 € a doručení Slovenskou poštou je 3,50 € 
b) pri objednávke tovaru v hodnote do 90 € a doručení Českou poštou je cena doručenia 4 €
c) pri objednávke tovaru v hodnote nad 90€ je poštovné zdarma ako pri doručení Slovenskou poštou, Českou poštou aj pri osobnom odbere na prevádzke
d) pri osobnom odbere na prevádzke v Borskom Svätom Jure sa poštovné náklady neúčtujú

3.4 Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.

3.5 Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do piatich (5) pracovných dní

3.6 Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.

3.7 Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

3.8 V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.3.9 Predávajúci vystaví k objednanému tovaru daňový doklad,  ktorý zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

Predávajúci má právo odoslať daňový doklad k objednávke po prevzatí kupujúcim prostredníctvom elektronického daňového dokladu na email uvedený v objednávke.4. Platobné podmienky


4.1 Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné.

Predložením poukážky na zľavu môže kupujúci u predávajúceho uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny vo výške uvedenej na poukážke.4.2 Kupujúci je povinný uhradiť cenu za objednaný tovar jedným z nasledovných spôsobov:
- bankovým prevodom vopred na účet predávajúceho

  • dobierkou
  • platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay

-hotovostnou platbou pri osobnom odbere


5. Ďalšie zmluvné podmienky

5.1 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a bez zbytočného odkladu mu vrátiť vopred zaplatenú cenu za nedodaný tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

5.2 Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.

5.3 Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.


6. Zodpovednosť za poškodenie – reklamácie


6.1 Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

6.2 Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

6.3 Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE:
1. Čo najskôr informovať predávajúceho emailom (emailová adresa: admin@motoscena.sk) alebo telefonicky (tel.číslo: +421908778367).
2. Poslať reklamovaný tovar na adresu: Bikerswear Europe spol. s.r.o., 1. Mája 525, Borský Sv. Jur, 90879
Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.


6.4 Odstrániteľné poškodenie:
6.4.1 Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
6.4.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia.
6.4.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
6.4.4 Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

6.5 Neodstrániteľné poškodenie:
6.5.1 Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
6.5.2 Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.6 Po uplatnení reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.7 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie a to ihneď, resp. bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

6.8 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

6.9 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.


7. Alternatívne riešenie sporov

 

7.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na admin@motoscena.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

7.2 ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva
hospodárstva SR www.mhsr.sk.

7.3 Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm​.

7.4 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


7.5 Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

7.6 Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

7.7 Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

7.8 Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.8. Záverečné ustanovenia

8.1 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.

8.2 Predávajúci nezodpovedá za výber motívu na tovare kupujúcim. Ak si kupujúci vyberie potlač tovaru vulgárnym, neprípustným príp. zakázaným motívom, predávajúci nie je povinný tovar vyhotoviť a dodať kupujúcemu. V takom prípade predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje a vráti mu cenu za tovar, ak už bola predávajúcemu zaplatená.

8.3 Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj  je na adrese: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1  

8.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

8.5 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.motozona.eu Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

 

8.5 Produkty v internetovom obchode sú vyrábané na objednávku od kupujúceho.

 

8.6 Vyhotovenie produktu sa nemusí úplne zhodovať s vyobrazením /malé veľkosti, prípadne nadrozmerné veľkosti/

 

  

 Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 26.11.2018

www.motozona.eu - ESHOP FOR REAL BIKERS !

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.